Transparență

Consultă documentele în baza cărora ne organizăm

Statutul
Asociației ONedu
Regulamentul de
organizare și funcționare
Regulamentul Intern
Principiile și valorile Organizației
Codul de etică și conduită
Regulamentul de ordine interioară al Centrelor iVoluntar
Planul strategic al Asociației ONedu
Planul managerial al Asociației ONedu
Politica de voluntariat