Regulament

I. Descrierea competiției

Gala Voluntariatului din România este o competiție dedicată comunității naționale de voluntariat, organizată de către iVoluntar – Centrul de Tineret și Voluntariat, administrat și reprezentat juridic de Asociația ONedu, persoană juridică cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco, nr. 67, bl.A, sc.1, apt. 27, jud. Cluj, fiind un eveniment de recunoaștere și stimulare a responsabilității sociale. Evenimentul aduce un plus vizibilitate celor mai implicați voluntari, din orice județ din România, din diverse arii de activitate. Nominalizările pot fi realizate doar de organizații non-guvernamentale, apolitice și areligioase, grupuri de inițiativă și instituții publice.

Conform Legii Voluntariatului 78/2014, activitățile de voluntariat sunt neremunerate, bazate pe consimțământul liber exprimat și realizate în beneficiul comunității. Organizatorii activităților de voluntariat sunt persoane juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial.

Definiții

Organizator – iVoluntar – Centrul de Tineret și Voluntariat, administrat și reprezentat juridic de Asociația ONedu, persoană juridică cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco, nr. 67, bl.A, sc.1, apt. 27, jud. Cluj, cod de identificare fiscală 49039313, reprezentată de Andrei Ștefan Poenaru, în calitate de Președinte

Voluntar – persoana fizică ce s-a implicat fără remunerație în organizațiile non-guvernamentale în condițiile Legii 78/2014, Legea Voluntariatului. Prin excepție, grupurile de inițiativă nu necesită să respecte condițiile Legii 78/2014 în ceea ce privește obligația încheierii a unui contract de voluntariat.

Competiția se desfășoară pe întreg teritoriul României. Evenimentul de decernare a premiilor se va desfășura în București, la o dată și oră comunicate ulterior de către Organizator. Numărul total de participanți și numărul de locuri disponibile se va comunica public ulterior de către Organizator.

II. Beneficiarii și categoriile competiției

Beneficiarii competiției Gala Voluntariatului din România sunt voluntarii nominalizați finaliști, conform jurizării și/sau votului publicului, nominalizați anterior de către persoane juridice eligibile conform prezentului regulament. Numărul total al beneficiarilor este de 19 (16 persoane fizice și 3 persoane juridice).

Categoriile competiției sunt:

 • Educațional și tineret;
 • Social și umanitar;
 • Artă și cultură;
 • Sănătate, mediu și protecția animalelor;
 • Voluntarul corporatist al anului;
 • Organizația anului;
 • Coordonatorul de voluntari al anului;
 • Cel mai apreciat voluntar;
 • Cel mai tânăr fundraiser Galantom.
 

1) Educațional și tineret

Această secțiune vizează voluntarii care se implică în proiecte și activități  ce abordează educația și din alte perspective, stimulând nevoia de cunoașterea și cercetare de noi oportunități. De asemenea, secțiunea vizează și voluntarii care se implică în sprijinirea tinerilor, prin dezvoltarea de proiecte și activități destinate dezvoltării acestora, activități de advocacy pentru apărarea intereselor legitime și a drepturilor elevilor, studenților și tinerilor din țară, activități destinate stimulării participării tinerilor la viața democratică.

2) Social și umanitar

Această secțiune vizează voluntarii care se implică în activități filantropice, cu scop de ajutorare a diverselor categorii umane, care se implică în acțiuni ce privesc nevoile sociale și umanitare, combat sărăcia, susțin persoane din categorii dezavantajate.

3) Artă și cultură

Această secțiune vizează voluntarii care se implică în activități cu și despre cultură și artă, proiecte în care voluntarii depășesc barierele imaginației artistice, sunt încurajați să își dezvolte abilități în artă și promovează cultura.

4) Sănătate, mediu și protecția animalelor

Această secțiune vizează voluntarii care promovează unui comportament durabil și responsabil din punct de vedere al mediului înconjurător, voluntarii implicându-se proiectele și activitățile care abordează tema protecției mediului, a durabilității și a obiectivelor climatice, a protecției animalelor, activități ce promovează un stil de viață sănătos și echilibrat, centrate pe zona de sănătate, cu focus pe acțiuni de prevenție și conștientizare a diferitelor afecțiuni inclusiv cele mentale și proiecte destinate dezvoltării infrastructurii în domeniul sănătății.

5) Voluntarul corporatist al anului

Această secțiune vizează angajații care s-au implicat în activități de voluntariat prin intermediul companiilor în care lucrează.

6) Organizația anului

Această secțiune vizează organizațiile non-guvernamentale înființate în baza OG 26/2000 și grupurile de inițiativă care au lucrat cu voluntari și au creat contexte pentru implicarea tinerilor și nu numai în activități și proiecte destinate comunității. Aici sunt eligibile doar organizațiile și grupurile de inițiativă care au activat un număr mai mare de 10 voluntari și pot face dovada acestui lucru.

7) Coordonatorul de voluntari al anului

Această secțiune vizează voluntarii care au coordonat echipe de voluntari și au activat un număr mai mare de 10 voluntari în cadrul unei organizații sau a unui grup de inițiativă.

8) Cel mai apreciat voluntar

Această secțiune vizează desemnarea de către public prin vot securizat, conform metodologiei de vot online, a unuia dintre voluntarii nominalizați la una dintre categoriile Educațional și tineret, Social și umanitar, Artă și cultură, Sănătate, mediu și protecția animalelor, drept voluntarul cu cele mai multe voturi.

9) Cel mai tânăr fundraiser Galantom

Această secțiune vizează desemnarea unui voluntar fundraiser ce a strâns în perioada septembrie 2022 – august 2024 fonduri pentru o organizație non-profit prin platforma Galantom. Voluntarul este desemnat de către juriul format din membrii Galantom, conform acordului de colaborare încheiat între părți.

 

III. Eligibilitatea nominalizărilor

Prin excepție anul acesta, având în vedere imposibilitatea organizării ediției 2023, sunt eligibili doar voluntarii care au activat în perioada 1 septembrie 2022 – 1 august 2024, având rezultate cuantificabile și demonstrabile.

Voluntarii nominalizați în cadrul competiției  trebuie să aibă vârsta minimă de 15 ani. Această limită de vârstă este stabilită prin corelarea cu reglementările din Codul Muncii, care stipulează că la vârsta de 15 ani o persoana fizică poate încheia un „contract de muncă, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.” (Codul Muncii, Articolul 13).

Numărul maxim de ore de voluntariat efectuate de un voluntar nominalizat nu poate depăși 3168 de ore (conform următorului principiu de calcul 6 ore/ zi lucrătoare * 22 de zile lucrătoare/ lună * 24 luni).

Se pot realiza nominalizări de către organizațiile non-guvernamentale și/sau grupuri de inițiativă cu minim jumătate de an de existență, instituții publice ce lucrează cu voluntari și persoane juridice (PFA și SRL) – doar pentru categoria Voluntarul corporatist al anului.

NU sunt eligibile, cu risc de nulitate:

 • Nominalizările realizate de persoane fizice, persoanele juridice care nu sunt non-profit (companii, PFA-uri, etc.). nominalizările realizate de către persoanele juridice care nu sunt non-profit sunt eligibile doar pentru categoria Voluntarul corporatist al anului;
 • Voluntarii sau organizațiile care au apartenență politică;
 • Organizațiile cu apartenență religioasă;
 • Aplicațiile depuse de organizații care au fost implicate în scandaluri publice și care au încălcat legea statului român;
 • Organizațiile finanțate de un cult religios sau un partid politic;
 • Persoanele nominalizate care nu au minim 15 ani împliniți anterior datei de 1 mai 2024;
 • Persoanele juridice nominalizate sau nominalizatoare care nu au un mecanism transparent de raportare a activității sale (site web, pagină de social media – facebook, instagram, tiktok actualizată, material anual de prezentare, raport de activitate, raport de audit, etc.);
 • Activitatea de voluntariat s-a desfășurat în afara teritoriului României.
 

Conflictul de interese este definit în situația în care o organizație, care are în board, în echipa de conducere sau a fost înființată de către un membru al juriului, înscrie în concurs un voluntar la una din secțiunile jurizate direct de membru respectiv. Totodată, conflictul de interese apare și în situația în care un membru al juriului se cunoaște personal cu nominalizatul respectiv, având relații familiale, sociale sau profesionale, iar jurizarea se face direct de membrul juriului în cauză. În situația în care apare conflictul de interese, membrul juriului nu va avea drept de a juriza aplicația organizației respective.

Totodată, personalul (membri asociați, directorul executiv, voluntari, salariați) Asociației ONedu nu pot fi nominalizați în cadrul competiției, aplicația fiind considerată nulă.

 

IV. Nominalizările

Nominalizările se fac exclusiv prin platforma online: www.gala.ivoluntar.org, gestionată de Asociația ONedu. Acestea se fac doar până la data menționată pe website, ora 23:59:59, orice nominalizare după această dată și oră fiind considerat nulă. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada de nominalizare din motive diverse, nefiind obligat să anunțe în prealabil.

Participanții au dreptul la consiliere din partea organizatorului în privința celor mai potrivite secțiuni în care pot înscrie voluntarii sau alte organizații. Organizatorul și juriul își rezervă dreptul de a reîncadra voluntarul înscris, în cazul în care secțiunea propusă de organizație nu este cea potrivită. În cazul în care nu se poate reîncadra voluntarul în altă secțiune, iar Organizatorul/ Juriul poate aduce dovezi în susținerea motivelor pentru care secțiunea în care este încadrat voluntarul nu este una potrivită, Organizatorul poate considera nulă aplicația.

La solicitarea organizatorului, participanții trebuie să poată prezenta acte oficiale sau alte dovezi care să demonstreze afirmațiile din formularul de participare (fișe de pontaj, contract de voluntariat, etc. – doar cu acordul voluntarului). Lipsa prezentării sau în situația în care se găsesc neconcordanțe, organizatorul își rezervă dreptul de a exclude nominalizarea.

Acceptarea/aprobarea înscrierii unui proiect sau a unui voluntar în competiție, după completarea online a formularului de înscriere, va fi confirmată de către Organizator prin trimiterea unui mesaj electronic de validare (e-mail) atât către persoana nominalizată, cât și către persoana nominalizatoare, înaintea începerii procesului de jurizare și vot online.

 

V. Comisia de selecție

Comisia de selecție are rolul de a studia nominalizările realizate, fiind parte integrată din procesul de jurizare. Comisia de selecție este alcătuită din: 1-2 reprezentanți ai Organizatorului, 1-2 persoane independente de Organizator, reprezentanți ai societății civile, sectorului non-guvernamental, manageri din diverse domenii de activitate, jurnaliști, profesori, etc.

Comisia de selecție are rolul de decide nulitatea nominalizărilor invalide. Membrii Comisiei de selecție vor fi publici pe platforma competiției, Președintele comisiei fiind cel care centralizează toate jurizările făcute de fiecare membru în parte, membrii comisiei neavând dreptul de a comunica între ei despre jurizare. Comunicarea privind jurizarea între membrii comisiei duce la excluderea respectivilor membri și nulitatea jurizării acestora.

Alegerea aplicațiilor de către comisie se face conform metodologiei de jurizare.

VI. Jurizarea

Proiectele vor fi jurizate de reprezentanți ai societății civile și a sectorului non-guvernamental gălățean, manageri din diverse domenii de activitate, jurnaliști, profesori, bloggeri, etc. Juriul va fi făcut public pe platforma competiției.

Metodologie jurizare

Aplicațiile depuse până în data limită, conform calendarului afișat, urmează să intre în cadrul preselecției. Semifinaliștii (aplicațiile selectate de comisia de selecție) vor intra în competiția finală. Punctajul acordat de juriu se va încadra pe o scală de la 1 la 5, pe fiecare criteriu. Nota finală va fi media aritmetică a notelor obținute la fiecare criteriu.

 • RELEVANȚĂ: gradul în care activitatea voluntarului a răspuns unor nevoi din cadrul domeniului de activitate, cât și răspunsurile găsite la nevoile identificate de către voluntar. Totodată, numărul de ore desfășurat de voluntar este important în cadrul acestei secțiuni.
 • EFICACITATE: gradul în care voluntarul și-a atins obiectivele în cadrul proiectelor. Acestea și activitățile voluntarului trebuie să fie SMART (Specific, Măsurabil, Accesibil, Relevant, încadrat în Timp), atinse și îndeplinite.
 • COERENȚĂ: coerența aplicației și detalierea activităților desfășurate de voluntar.
 • IMPACT: rezultatele voluntarului, schimbările generate pe termen mediu sau lung, efectele pozitive pe care le-a adus. Ce schimbări au fost generate de activitățile voluntarului, ce este diferit ca urmare a implicării voluntarului.

O nominalizare se evaluează de minim doi jurați. În situația în care nu se atinge numărul minim de doi jurați din cauza apariției conflictului de interes, nominalizarea se va evalua de către un membru independent de juriu și organizator și un membru din partea Organizatorului.

În cazul în care apare egalitate între una sau mai multe nominalizări, comisia de selecție va evalua nominalizările respective, iar în funcție de punctaj se vor decide locurile nominalizărilor.

 

VII. Drepturile și obligațiile

Organizatorii își rezervă dreptul față de participanți, de a folosi în materialele de promovare ale evenimentului: numele participanților, informații din formularele de înscriere, fotografii sau alte materiale legate de proiectele lor. Propunerile protejate prin patente sau copyright sunt în continuare aflate sub incidența legii dreptului de autor. Organizatorii nu au obligația de a proteja confidențialitatea informațiilor conținute în formularele de înscriere.

 

VIII. Metodologia de vot online

Votul online se va realiza pe platforma www.gala.ivoluntar.org, printr-un sistem securizat, care să permită votarea o singură dată. Pentru a vota, persoana trebuie să dețină un cont Google, cu care se va conecta. Votul se face conform calendarului publicat pe platforma evenimentului. În cazul în care există suspiciuni asupra sistemului de vot, organizatorul poate renunța la categoria Cel mai apreciat voluntar desemnat de public.

 

IX. Documente justificative

În funcție de categoria la care ați nominalizat, în etapa de preselecție și/sau în etapa de jurizare, pot fi solicitate documente doveditoare privind activitatea de voluntariat.

Categoriile Educațional și tineret, Social și umanitar, Artă și cultură, Sănătate, mediu și protecția animalelor, Voluntarul corporatist al anului, Coordonatorul de voluntari al anului

 • Copie a contractului de voluntariat al voluntarului nominalizat;
 • Fișa de post a voluntarului nominalizat;
 • Fotografii relevante din activități diferite;
 • Unul din următoarele: raport de activitate, fișă de pontaj, copie după caietul de voluntariat sau orice alt document justificativ, din care să reiasă numărul de ore de voluntariat menționat în aplicație;
 • Apariții media despre activitățile în care a fost implicat.

În cazul grupurilor de inițiativă, vom putea solicita documentele de la punctele 3-5.

Categoria Organizația Anului

 • O listă cu voluntarii care formează echipa nominalizată;
 • Fișe de pontaj ale voluntarilor din organizația nominalizată sau orice alt document justificativ care să susțină numărul de ore de voluntariat total;
 • Instrumentele de lucru pe care le folosiți în lucrul cu voluntarii;
 • Fotografii relevante din activități diferite;
 • Rapoarte de activitate ale organizației;
 • Apariții media ale organizației.
 

X. Premiile competiției

Premiile se acordă pe baza criteriilor de jurizare sau prin vot online, conform prezentului regulament.

În cadrul categoriilor Educațional și tineret, Social și umanitar, Artă și cultură, Sănătate, mediu și protecția animalelor și Organizația anului vor fi premiați trei nominalizați (Locul I, Locul II și Locul III).

În cadrul categoriilor Voluntarul corporatist al anului, Coordonatorul de voluntari al anului, Cel mai apreciat voluntar și Cel mai tânăr fundraiser Galantom va fi premiat un singur nominalizat.

Premiile se vor stabili ulterior, prin decizia directorului executiv al Asociației ONedu. Aceasta se va anexa prezentului regulament, cu minim 14 zile înainte de eveniment. Organizatorul poate reveni cu modificări asupra premiilor acordate, în contextul dificultății asigurării anumitor premii sau a identificării unor noi surse suplimentare de sprijin financiar.

Premiile pot consta în trofee, vouchere la diferite servicii, magazine online, produse, diplome, sume de bani, bunuri mobile (ex. calculatoare, tastaturi, etc.).

În cazul premiilor în bani, sumele de bani vor fi virate în conturile bancare ale câștigătorilor pe bază de contract de sponsorizare/donație. Premiile în natură vor fi acordate de către Organizator în maxim 30 de zile câștigătorului pe baza unui contract de donație și a unui proces-verbal de predare primire.

 

XI. Dispoziții finale

Aplicațiile care se dovedesc a fi realizate împotriva dorinței voluntarului nominalizat, vor fi considerate nule, în urma unei cereri depuse de acesta la galavoluntariatului@onedu.ro, conform prezentului regulament.

Anexa nr. 1

 

CERERE DE RENUNȚARE LA NOMINALIZARE

 

            Subsemnatul __________________________________________________________, identificat prin CI seria _______, nr. ____________, născut la data de __________________, domiciliat în loc. _______________________, jud. _________________________, îmi exprim dorința de a renunța la calitatea de nominalizat, din următorul motiv:

            Încercuiește litera corespunzătoare

 

a.     Nu am oferit acordul organizației care m-a nominalizat.

 

b.     Consider că nu am avut o activitate relevantă pentru competiție.

 

c.     Probleme medicale.

 

d.     Neconcordanța între informațiile oferite de organizație și realitate.

 

Declar că am luat la cunoștință politica de confidențialitate și politica de protecție a datelor cu caracter personal a organizației și că sunt conștient că prezenta cerere conduce la declararea nulității aplicației a cărui nominalizat sunt.

 

Data: ______________                                                               Semnătura,

 

Anexa 1 face parte integrată din prezentul regulament.